Tác giả :
1. Công văn đến số 9810/VP-CNN của VP UBND TPHCM, 20/11/2014.
V/v triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020. 
Tải file tại đây
2. Công văn đi số 487/CV-ĐHSPKT, 16/12/2014. 
V/v Đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo tại tỉnh Phú Yên
Tải file tại đây
3. Công văn đến số 5555/UBND-KT của UBND tỉnh Phú Yên, 29/12/2014. 
V/v giải quyết kiến nghị của Trường ĐHSPKT TPHCM về đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo tại tỉnh Phú Yên.
Tải file tại đây
4. Báo cáo số 09/BC-SKHĐT-KTXH UBND Tỉnh Phú Yên- Sở KHĐT, 13/01/2015. 
Báo cáo kết quả cuộc họp v/v giải quyết kiến nghị của trường ĐHSPKT TPHCM về đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo tại tỉnh Phú Yên.
Tải file tại đây
5. Công văn đến số 365/UBND-KT của UBND tỉnh Phú Yên, 28/01/2015. V/v Giải quyết kiến nghị của trường ĐHSPKT TPHCM.
Tải file tại đây
6. Báo cáo nội dung cuộc họp , 06/3/2015
V/v đề xuất phương án mở chi nhánh đào tạo của Trường tại Phú Yên. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 32,642

Tổng truy cập:426,982