Tác giả :
1. Quyết định Thành lập Tổ đánh giá và hiệu chỉnh KHCL 2011-2015 (số 378)
2. Kế hoạch Sơ kết KHCL trung hạn 2011-2013 và điều chỉnh KHCL 2014-2015, tầm  nhìn 2020 (số 44)
3. Quyết định Ban hành KHCL phát triển trung hạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 (số 632)
4. Quyết định điều chỉnh một số nội dung của KHCL phát triển trung hạn GĐ 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 (số 1030)
5. Kế hoạch Tổng kết KHCL phát triển trung hạn GĐ 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 và Xây dựng KHCL phát triển trung hạn GĐ 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 (số 95)
Mẫu Phụ lục
6. Quyết định Thành lập Tổ công tác tổng kết KHCL phát triển trung hạn GĐ 2011-2015,
Xây dựng KHCL phát triển trung hạn GĐ 2016-2020, tầm nhìn 2030 (số 1350)

7. Thông báo Phân công thực hiện "Báo cáo thực trạng và định hướng qui hoạch phát triển trường GĐ 2016-2020, tầm nhìn 2030. (số 274)
Biểu mẫu
Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển trường GĐ 206-2020, tầm nhìn 2030 
8. Báo cáo Tổng kết KHCL phát triển trung hạn GĐ 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 (619/BC-ĐHSPKT, 26/12/2016)
9. Thông báo về việc phân công thực hiện "Báo cáo tình hình hoạt động của trường GĐ 2005-2015' cho văn phòng Ban Kinh tế TW Đảng. (số 186)
+ Báo cáo  tình hình hoạt động của trường GĐ 2005-2015 (số 633/BC-ĐHSPKT, 30/12/2016)
10. Quyết định về việc ban hành “Tầm nhìn và Sứ mạng trường giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030” (số 2057, 31/10/2016)
11. Thông báo v/v xây dựng KHCL phiên bản mới (số 21/TB-ĐHSPKT, 17/01/2017)
     + Biểu mẫu 01
     + Biểu mẫu 02
     + Bản minh họa cho BM 02
     + Biểu mẫu 03

12.Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng KHCL phát triển trường giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030 (248/QĐ-ĐHSPKT)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 32,654

Tổng truy cập:426,994