Tác giả :
1. Công văn đến số 9810/VP-CNN của VP UBND TPHCM, 20/11/2014.
V/v triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020. 
Tải file tại đây
2. Công văn đi số 487/CV-ĐHSPKT, 16/12/2014. 
V/v Đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo tại tỉnh Phú Yên
Tải file tại đây
3. Công văn đến số 5555/UBND-KT của UBND tỉnh Phú Yên, 29/12/2014. 
V/v giải quyết kiến nghị của Trường ĐHSPKT TPHCM về đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo tại tỉnh Phú Yên.
Tải file tại đây
4. Báo cáo số 09/BC-SKHĐT-KTXH UBND Tỉnh Phú Yên- Sở KHĐT, 13/01/2015. 
Báo cáo kết quả cuộc họp v/v giải quyết kiến nghị của trường ĐHSPKT TPHCM về đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo tại tỉnh Phú Yên.
Tải file tại đây
5. Công văn đến số 365/UBND-KT của UBND tỉnh Phú Yên, 28/01/2015. V/v Giải quyết kiến nghị của trường ĐHSPKT TPHCM.
Tải file tại đây
6. Báo cáo nội dung cuộc họp , 06/3/2015
V/v đề xuất phương án mở chi nhánh đào tạo của Trường tại Phú Yên. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 31,486

Tổng truy cập:381,473