Tác giả :
Mẫu trình bày văn bản
(
kèm QĐ 1052/QĐ-ĐHSPKT, ngày 08/12/2014 V/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ)

Tt

Tên văn bản

Biểu mẫu

Download

1

Nghị  quyết (cá biệt)

Mẫu số V.1

File word

2

Quyết định (trực tiếp)

Mẫu số V.2

File word

3

Quyết định ban hành hoặc phê duyệt một văn bản khác (quy chế, quy định, …)

Mẫu số V.3

File word

4

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo quyết định)

Mẫu số V.4

File word

5

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Mẫu số V.5

File word

6

Công văn hành chính

Mẫu số V.6

File word

7

Các hình thức đối với văn bản hành chính có tên loại như: thông báo, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình, v.v...

Mẫu số V.7

File word

8

Mẫu biên bản

Mẫu số V.8

File word

9

Mẫu bản sao văn bản

Mẫu số V.9

File word

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 31,489

Tổng truy cập:381,476