Tác giả :

TT

Đơn vị

Ext

Tên

Tầng

 

Phòng - Ban

 

 

 

1

Phòng HCTH

8100
8103

Minh
Hoa

1

2

Phòng Đào tạo

 

Sau ĐH

8120
8126
8129
8124
8125

Hoa
Thảo
Phượng
* Sương
V.Anh

2

3

Phòng Đào tạo KCQ

8150

Trân

Khu A

4

Phòng CT HSSV

8170

Thư

2

5

Phòng TC-CB

8110
8117
8118

Hiếu
Tùng
Thu

5

6

Đội Bảo vệ

8119

 

 

7

Phòng KH-CN

8164

Thảo

6

8

Phòng QHQT

8440
8445
8164
8162
8442

Phượng
Hồng
Yến
* Lân
* Trang

6

4

9

P. KHTC

8139
8134
8136
8132
8133

Hùng
Chị Ba
Lên
* Hương
*Lý

7

10

Phòng TB-VT

8145

Ly

7

11

Phòng QT CSVC
Bộ phận QLHSDA

8200
8460

Hiền
Thụ

7

12

Phòng TTGD

8180

Nga

10

13

Phòng QTCL

8420

Yến

11

14

Phòng ĐBCL

8190

Trang

12

15

P. QHCC&DN

8710
8711

Huyền
* Tuyết

Khu A

16

Trạm y tế

8520

Thủy

 

17

B. QLKTX

8210

Anh

CS1

18

Thư Viện

8220
8229
8224

Hoài
Lan
Anh

Khu A

 

KHOA – TT

 

 

 

1

K. XD&CHUD

8290

Tuyết

3

2

K. Kinh tế

8390

Thoa

3

3

K.CNTT

8370

Hạnh

3

4

K. In -TT

8360

Anh

3

5

K. Ngoại ngữ

8250

Lam

4

6

K. ĐT CLC

8410

Hồng

4

7

K. CNHH&TP

8400

Tân

8

8

K. CNM&TT

8380

Hạnh

8

9

K. KHCB

8270

Diễn

9

10

K. LLCT

8260

Hằng

9

11

K. CKM

8320

Hương

Khu E

12

K. CKĐ

8340

Lai

Khu A

13

TT TT-MT

8510

Ngân

11

14

TT DVSV

8570

Nam

Khu A

15

Tt Việt – Đức

8450

Hạnh

 

 

………

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,549

Tổng truy cập:268,167